logo
aktualnosci program bhp pierwsza zwiazki wstepne przepisy
gmach chemii
 


WZORCE CHROMATOGRAFII GAZOWEJ

Związek Czas retencji [min]
aceton 1,34
benzen 1,64
bromek butylu 1,96
bromek cykloheksylu 2,55
cykloheksanol 3,85
cykloheksanon 4,06
cykloheksen 1,64
etanol 1,31
heksanol 2,05
izobutanol 1,70
izopentanol 2,28
izopropanol 2,16
metanol 1,26
n-butanol 1,88
n-pentanol 2,53
octan amylu 3,55
octan izoamylu 3,14
octan izopropylu 1,63
octan n-butylu 2,53
toluen 1,64

 

 
Copyright ©2008-2016 Instytut Chemii Organicznej, Politechnika Łódzka. Wszytkie prawa zastrzeżone.
Wykonawcy strony: Krzysztof Kierus, Grażyna Leszczyńska i Agnieszka Dziergowska