logo
aktualnosci program bhp pierwsza zwiazki wstepne przepisy
gmach chemii
 


ĆWICZENIA WSTĘPNE

W tym dziale znajduje się omówienie dwóch podstawowych i najczęściej stosowanych w kursie podstawowym preparatyki organicznej metod oczyszczania związków organicznych. Również podane są przykładowe przepisy rozdzielania dwóch substancji ciekłych z zastosowaniem destylacji frakcyjnej oraz oczyszczania substancji stałych przez krystalizacje. Opisana jest także metoda analizy produktów reakcji w oparciu o techniki chromatograficzne - cieczowej chromatografii cienkowarstwowej (TLC). Informację o innych, stosowanych na pracowni metodach wyodrębniania, oczyszczania i analizy związków organicznych preparatyki zostanie dodane do serwisu w trakcie jego rozwoju. Opis powyższych metod można znaleźć w popularnych podręcznikach preparatyki organicznej, a w szczególności w „Preparatyce Organicznej” I.A. Vogel, WNT: Warszawa 1984

 

 

DESTYLACJA

  1. Destylacja pod ciśnieniem atmosferycznym (destylacja prosta)
2. Destylacja frakcyjna pod ciśnieniem atmosferycznym 
3. Destylacja pod zmniejszonym ciśnieniem (destylacja próżniowa)
4. Destylacja z parą wodną 

KRYSTALIZACJA

  1. Wiadomości ogólne 

METODY ANALIZY

  1. Cieczowa chromatografia cienkowarstwowa ( chromatografia TLC)

ĆWICZENIA

  1. Rozdzielanie mieszaniny czterochlorek węgla - toluen 1:1 (destylacja frakcyjna)
2. Rozdzielenie mieszaniny kwasów benzoesowego i adypinowego (krystalizacja)
3. Oczyszczanie technicznego kwasu sulfanilowego (krystalizacja)

 

 
Copyright ©2008-2016 Instytut Chemii Organicznej, Politechnika Łódzka. Wszytkie prawa zastrzeżone.
Wykonawcy strony: Krzysztof Kierus, Grażyna Leszczyńska i Agnieszka Dziergowska