logo
aktualnosci program bhp pierwsza zwiazki wstepne przepisy
gmach chemii
 


PRZEPISY PREPARATYWNE

GŁÓWNE ROZDZIAŁY

 
 1. Zasady Prowadzenia notatek laboratoryjnych 
 2. Ćwiczenia wstępne 
 3. Wzorce Chromatografii Gazowej
 4. Alkeny, dieny, alkiny i ich pochodne 
 5. Podstawienie nukleofilowe przy nasyconym atomie węgla 
 6. Elektrofilowe podstawienie aromatyczne 
 7. Alkohole 
 8. Aldehydy, ketony i ich pochodne 
 9. Kwasy karboksylowe i ich pochodne 
 10. Reakcje z udziałem karboanionów 
 11. Organiczne związki azotu 
 12. Wyodrębnianie olejkow i alkaloidow

 

 
Copyright ©2008-2016 Instytut Chemii Organicznej, Politechnika Łódzka. Wszytkie prawa zastrzeżone.
Wykonawcy strony: Krzysztof Kierus, Grażyna Leszczyńska i Agnieszka Dziergowska