logo
aktualnosci program bhp pierwsza zwiazki wstepne przepisy
gmach chemii
 


PROGRAM DYDAKTYCZNY ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH Z PREPARATYKI ORGANICZNEJ

pan kierownik

Koordynator Pracowni Dydaktycznej
dr inż.
tel. (0-42) 631-31-xx;

Laboratorium 1.

Spotkanie informacyjne dotyczące formy zaliczenia i organizacji laboratorium chemii organicznej. Instruktaż w zakresie ogólnych zasad bezpieczeństwa pracy w laboratorium chemicznym. Przyjęcie szafek ze sprzętem laboratoryjnym.

Laboratorium 2.

 1. Kolokwium wstępne z zasad bezpieczeństwa pracy w laboratorium chemii organicznej w zakresie:

  • ogólne zasady bezpieczeństwa w pracowni chemicznej

  • niebezpieczeństwo wystąpienia pożaru i wybuchu; zasady pracy z łatwopalnymi rozpuszczalnikami; postępowanie w przypadku pożaru

  • niebezpieczeństwo związane z pracą z substancjami toksycznymi (ciała stałe, gazy, ciecze) i środki bezpieczeństwa

  • udzielanie pierwszej pomocy w przypadku zatruć typowymi odczynnikami chemicznymi (kwasy, zasady, brom, sód, itp.)

 2. montaż podstawowych zestawów aparatury laboratoryjnej

 

Laboratorium 3.

Kolokwium wstępne z aparatury i techniki pracy obejmujące zagadnienia omówione na laboratorium 2.

 

Laboratorium 4 – 15.

Synteza preparatów, indywidualnie dla każdego studenta wegług załączonego spisu w karcie przedmiotowej

 

LICZBA PREPARATÓW CHEMICZNYCH OBJĘTYCH PROGRAMEM DYDAKTYCZNYM NA PRACOWNI PREPARATYKI ORGANICZNEJ:

semestr kierunek wymiar godzin ilość preparatów
III Ochr.Śr., Nanotechnologia 60 godz. 5 preparatów + ćw. wstępne
IV Techn.Chem., Chemia 75 godz. 7 preparatów + ćw. wstępne
II Pap. i Pol. 30 godz. 3 preparaty + ćw. wstępne

 

 

PODRĘCZNIKI/ SKRYPTY

Ćwiczenia preparatywne wykonywane są w oparciu o skrypt „Laboratorium z chemii organicznej” S. Zawadzki, K. Kociołek; Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej; 1993 lub 2004;

Wybrane preparaty oraz wiadomości wstępne dostępne są na stronie internetowej www.chorg.p.lodz.pl/preparatyka/index.html

 

Materiał obowiązujący do kolokwium wstępnego oraz kolokwium z preparatu zawierają podręczniki:

 • „Laboratorium z chemii organicznej” S. Zawadzki, K. Kociołek

 • „Preparatyka organiczna”, red. B.Bochwic, Wyd. II, PWN, Warszawa 1975,

 • „Preparatyka Organiczna”, A.J.Vogel, Wyd.II, WNT, W-wa 1984; Wyd.III, WNT, W-wa, 2006

 • „Podstawy Preparatyki Organicznych Związków Chemicznych”, G.Kupryszewski, M.Sobocińska, R.Walczyna; Wydawnictwo Gdańskie, 1998

 • „Ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej” E.Białecka-Florjańczyk, J.Włostowska; Wydawnictwo SGGW, W-wa, 2007

 

 
Copyright ©2008-2016 Instytut Chemii Organicznej, Politechnika Łódzka. Wszytkie prawa zastrzeżone.
Wykonawcy strony: Krzysztof Kierus, Grażyna Leszczyńska i Agnieszka Dziergowska