INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ

Szablon abstraktu dostępny na stronie http://www.chorg.p.lodz.pl/files/Sesja/szablon.doc

do 9 maja 2016

do godziny 10 rano należy przesłać streszczenia wystąpień na adres e-mail: . Streszczenia wysłane po tej dacie nie zostaną wydrukowane w materiałach Sesji Sprawozdawczej. W mailu ze streszczeniem należy podać długość wystąpienia (10-15-20... minut)

Kierownicy zespołów lub osoba przez nich wyznaczona do godziny 10 powinna przesłać kolejność wystąpień w ramach zespołu.

Tomasz Janecki

Zbigniew Kamiński

Aleksandra Olma

W dniach 30 czerwca – 1 lipca 2016 (czwartek, piątek) odbędzie się Sesja Sprawozdawcza Instytutu Chemii Organicznej PŁ. Pierwsza część sesji (30 czerwca, przed południem) dedykowana będzie pamięci prof. dr hab. inż. Stefana Jankowskiego, oraz związkom Instytutu z przemysłem, w szczególności nawiązanej przez prof. Jankowskiego współpracy z Zakładami Farmaceutycznymi Polpharma SA. Popołudnie 30-go czerwca i cały 1 lipiec przeznaczone są na sesję roboczą, w której występować będą pracownicy, doktoranci i ewentualnie dyplomanci naszego Instytutu.

 

10 czerwca 2016r

Został zamieszczony na stronie internetowej harmonogram wystąpień na tegorocznej Sesji Sprawozdawczej Instytutu Chemii Organicznej:

Można już pobrać elektroniczną wersję abstraktów wystąpień.