Wikamp Fb

INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ


Zespół peptydowy, którym kieruje prof. dr hab. Aleksandra Olma, realizuje badania poświęcone:

  • Projektowaniu, syntezie i badaniom biologicznym peptydów modyfikowanych niekodowanymi aminokwasami (wielofunkcyjne α,α-dipodstawiome glicyny w tym α-alkiloseryny, β3-homo-aminokwasy, α-alkilo-β-podstawione alaniny)

  • Syntezie nowych, niebiałkowych aminokwasów wielofunkcyjnych (α-alkilo-β-azydo-alaniny, α-alkilo-β-1-piperydynyl(pyrrolidinyl, 4-morfolinyl)alaniny, α-alkilo-β-halogenoalaniny, α-alkilo-β-merkaptoalaniny), z wykorzystaniem reakcji otwarcia β-laktonów N-chronionych α-alkiloseryn nuklofilami siarkowymi, azotowymi,

  • Poznaniu zależności pomiędzy strukturą a aktywnością biologiczną analogów peptydów bioaktywnych zawierających aminokwasy o ograniczonej swobodzie konformacyjnej. Uwaga skupiona jest na peptydach opioidowyh, biwalentnych ligandach receptorów opioidowych. W badaniach konformacyjnych wykorzystujemy techniki NMR oraz modelowanie molekularne.

NASZE SUKCESY

KOMUNIKATY

MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY

WSPÓŁPRACUJEMY