Wikamp Fb

INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ

 

Prof. dr hab. Tomasz Janecki

dr inż. Jacek Kędzia

dr inż. Jacek Koszuk

dr inż. Jakub Modranka

 

 

Doktoranci

mgr inż. Rafał Jakubowski

mgr inż. Marlena Pięta

 

 

NASZE SUKCESY

KOMUNIKATY

MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY

WSPÓŁPRACUJEMY