Wikamp Fb

INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ

Kierownik: Katarzyna Błażewska

Projektowanie i synteza próbników Rab GGTazy i ich wykorzystanie do określenia miejsca oddziaływania fosfonokarboksylanowych inhibitorów z enzymem i identyfikacji potencjalnych oddziaływań ubocznych"

NCN, Sonata Bis,  przyjęty do finansowania

 

 

Kierownik: Katarzyna Błażewska

„Projektowanie i synteza pierwszych proleków fosfonokarboksylowych analogów bisfosfonianów - zwiększenie bioprzyswajalności fosfonokarboksylanów”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, „Iuventus Plus”, 2012-2014

 

 

Kierownik: Katarzyna Błażewska

„Wpływ lipofilowego charakteru fosfonokarboksylanów na ich bioprzyswajalność i aktywność względem RabGGTazy”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, program „Iuventus Plus”, 2010-2011

 

 

Kierownik: Katarzyna Błażewska

„Synteza nowych fosfonokarboksylowych analogów bisfosfonianów – poszukiwanie farmakoforu RabGGTazy (RGGT)”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2010-2013

 

 

Kierownik: prof. dr hab. inż. Tadeusz Gajda

"Projektowanie, synteza oraz in vitro i in vivo badania potencjału przeciwnowotworowego fosfinowych i fosfonowych analogów sulforafanu i ich merkapturowych pochodnych o potencjalnej zdolności do inhibicji deacylazy histonowej".

Konsorcjum (Politechnika Łódzka, Politechnika Wrocławska, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu)

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (DEC-2011/03/B/ST5/01058).

wrzesień 2012 - wrzesień 2016

Kierownik: prof. dr hab. inż. Tadeusz Gajda

„Nowe drogi syntezy polifunkcyjnych nitro- i aminofosfonianów”

MEN Nr 1 T09A 054 30. (2006-2009)

Grant Promotorski

„Nowe zastosowania preparatywne estrów kwasów 1-(izotiocyjaniano)alkilofosfonowych”

KBN Nr 3 T09B 009 26. (2004-2006)

NASZE SUKCESY

KOMUNIKATY

MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY

WSPÓŁPRACUJEMY