Wikamp Fb

INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ

Szef zespołu

dr hab. inż. Łukasz Albrecht

 

Pracownicy

dr inż. Anna Albrecht

dr inż. Jakub Pięta

dr inż. Krzysztof Huben

dr inż. Barbara Pacholczyk-Sienicka

mgr inż. Grzegorz Ciepielewski

 

Doktoranci

mgr inż. Dorota Kowalczyk

mgr Joanna Hejmanowska

mgr inż. Anna Skrzyńska

mgr inż. Artur Przydacz

mgr inż. Piotr Drelich

mgr inż. Bartosz Łągiewka

mgr inż. Anna Fabiańska

 

Magistranci

inż. Jan Bojanowski

 

Dyplomanci I stopnia

Marta Jabłońska

Dominika Pomikło

Szymon Szklarz

 

NASZE SUKCESY

KOMUNIKATY

MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY

WSPÓŁPRACUJEMY