Wikamp Fb

INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ

W instytucie Chemii Organicznej aktywnie działają następujące zespoły naukowe:

Kierownik zespołu Tematyka prowadzonych badań

dr hab. Łukasz Albrecht

-> strona zespołu

prof. dr hab. Tadeusz Gajda

-> strona zespołu

 

prof. dr hab. Tomasz Janecki

-> strona zespołu

prof. dr hab. Zbigniew Kamiński

dr hab. Beata Kolesinska, prof. PŁ

-> strona zespołu

prof. dr hab. Henryk Krawczyk

-> strona zespołu

 

prof. dr hab. Aleksandra Olma

-> strona zespołu

 

prof. dr hab. Elżbieta Sochacka

-> strona zespołu

 

NASZE SUKCESY

KOMUNIKATY

MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY

WSPÓŁPRACUJEMY