INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ

 1. Zespół Asymetrycznej Katalizy Organicznej i Spektroskopii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (A-Team)

 2. Zespół Biologii Chemicznej

 3. Zespół Chemii i Inżynierii Peptydów i Białek

 4. Zespół Chemii Komponentów Kwasów Nukleinowych

 5. Zespół Syntezy Organicznej

  1. Zespół prof. Gajdy

  2. Zespół prof. Janeckiego

  3. Zespół prof. Krawczyka