Wikamp Fb

INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ

Piątek, 1 lipca 2016 - Sala konferencyjna

godzina zespół prezentujący
  • Przewodniczący sesji -  Elżbieta Sochacka
915−925 dr hab. Ł. Albrecht Łukasz Albrecht
"PREZENTACJA OSIĄGNIĘĆ ZESPOŁU"
925−940 Piotr Drelich, Łukasz Albrecht
„AMINOKATALITYCZNA STRATEGIA SYNTEZY POLIPODSTAWIONYCH POCHODNYCH TETRAHYDRO-1,2-OKSAZYNY”
940−955 Anna Albrecht, Anna Skrzyńska, Łukasz Albrecht
„ASYMETRYCZNA AMINOKATALIZA W SYNTEZIE ZWIĄZKÓW BIOLOGICZNIE WAŻNYCH”
955−1010 Artur Przydacz, Anna Albrecht, Anna Skrzyńska, Łukasz Albrecht
„ASYMETRYCZNA FUNKCJONALIZACJA Z WYKORZYSTANIEM METOD ORGANOKATALIZY”
1010−1025 Joanna Hejmanowska, Jakub Pięta, Anna Albrecht, Łukasz Albrecht
„NOWE ENANCJOSELEKTYWNE STRATEGIE SYNTEZY ZWIĄZKÓW BIOLOGICZNIE WAŻNYCH”
1025−1040 Dorota Kowalczyk, Łukasz Albrecht
„NOWE ENANCJOSELEKTYWNE METODY SYNTEZY OPTYCZNIE CZYNNYCH ZWIĄZKÓW HETEROCYKLICZNYCH”
1040−1055 Bartosz Łągiewka, Łukasz Albrecht
„SPEKTROSKOPIA NMR W BADANIACH KINETYCZNYCH REAKCJI POWSTAWANIA DIENAMIN”
1055−1110 Krzysztof Huben, Michał Jewgiński, Anna Pabiś, Piotr Paluch, Burkhard Luy, Stefan Jankowski†
„BADANIE STRUKTURY CYKLOLINOPEPTYDU A (CLA) Z WYKORZYSTANIEM RESZTKOWYCH STAŁYCH SPRZĘŻEŃ DIPOLOWYCH (RDC)”
1110−1125 Grzegorz Ciepielowski, Kamila Klajman,  Piotr Paneth,
Łukasz Albrecht, Stefan Jankowski†
„AUTENTYKACJA WYROBÓW ALKOHOLOWYCH ZA POMOCĄ SPEKTROSKOPII NMR ORAZ SPEKTROMETRII MAS”
1125−1145 przerwa  
  • Przewodniczący sesji - Tadeusz Gajda
1145−1155 prof. dr hab. Z. Kamiński, dr hab. B. Kolesińska, prof. PŁ Zbigniew Kamiński
"PREZENTACJA OSIĄGNIĘĆ ZESPOŁU"
1155−1210 Justyna Frączyk, Zbigniew J. Kamiński, Małgorzata Walczak, Magdalena Ziółkowska, Dominika Staniszewska, , Łukasz Szymański, Zbigniew Kołaciński, Grzegorz Raniszewski
„FUNKCJONALIZOWANE NANORURKI WĘGLOWĘ UŻYTECZNE W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ”
1210−1225 Małgorzata Walczak, Justyna Frączyk, Ksenia Wojtczak, Zbigniew J. Kamiński
„MACIERZE RECEPTORÓW W BADANIACH SUBSTANCJI BIOLOGICZNIE AKTYWNYCH”
1225−1240 Monika Świontek, Mateusz Pawlaczyk, Justyna Frączyk, Beata Kolesińska, Zbigniew J. Kamiński
„PEPTYDOWE INHIBITORY PROCESU AGREGACJI INSULINY”
1240−1255 Beata Kolesińska, Inga Relich, Justyna Frączyk, Zbigniew J. Kamiński, Iwona Konieczna, Wiesław Kaca, Aleksandra Kaczmarek, Dariusz Timler
„FRAGMENTY BIAŁEK LUDZKICH O WYSOKIEJ HOMOLOGII DO UREAZY H. PYLORI JAKO POTENCJALNE TESTY W DIADNOSTYCE RZS”
1255−1310 Krzysztof Kierus, Sebastian Rykowski, Elzbieta Pajtasz-Piasecka, Beata Kolesińska, Janusz Zabrocki
„SYNTEZA FOSFORYLOWANYCH ANALOGÓW CYKLOLINOPEPTYDU A„
1310−1325 Krzysztof Kaczmarek, Krzysztof Kierus, Michał Zimecki, Janusz Zabrocki
„NOWE CYKLICZNE TETRAPEPTYDY O WŁAŚCIWOŚCIACH IMMUNOSUPRESYJNYCH”
1325−1410 przerwa  
  • Przewodniczący sesji - Beata Kolesińska
1410−1420 prof. dr hab. A. Olma Aleksandra Olma
"PREZENTACJA OSIĄGNIĘĆ ZESPOŁU"
1420−1435 Oliwia Frączak, Anika Lasota, Dagmara Tymecka, Piotr Kosson, Adriana Muchowska, Aleksandra Misicka,  Aleksandra Olma
„DIMERYCZNE ANALOGI DERMORFINY – SYNTEZA, AKTYWNOŚĆ, STABILNOŚĆ”
1435−1445 Anika Lasota, Maciej Maciejczyk, Oliwia Frączak, Adriana Muchowska, Aleksandra Misicka, Michał Nowakowski, Andrzej Ejchart, Aleksandra Olma
„BADANIE ZALEŻNOŚCI MIĘDZY STRUKTURĄ A AKTYWNOŚCIĄ ANALOGÓW DERM ORAZ DTI”
1445−1500 prof. dr hab. T. Janecki Tomasz Janecki
"PREZENTACJA OSIĄGNIĘĆ ZESPOŁU"
1500−1515 Jacek Kędzia, Magdalena Supera, Tomasz Podlewski, Dorota Kowalczyk, Tomasz Janecki
„SYNTEZA NIERACEMICZNYCH 3-METYLIDENOCHROMAN-4-ONÓW”
1515−1530 Rafał Jakubowski, Paulina Gacka, Tomasz Janecki
„SYNTEZA RACEMICZNYCH I NIERACEMICZNYCH 4,4-DIPODSTAWIONYCH3-METYLIDENOCHROMAN-2-ONÓW”
1530−1545 Marlena Pięta, Jacek Kędzia, Klaudia Galant, Mateusz Rochala, Tomasz Janecki
„GRUPA DI(2-FENYLOETYLOAMINO)-FOSFORYLOWA JAKO POMOCNIK CHIRALNY W SYNTEZIE α-METYLIDENO-δ-LAKTAMÓW”
1545−1600 prof. dr hab. H. Krawczyk Henryk Krawczyk, Dariusz Deredas
„SYNTEZA I BADANIA AKTYWNOŚCI BIOLOGICZNEJ 3-METYLENO-4-(2-OKSOALKILO)-3,4-DIHYDROKUMARYN”
1600−1615 Dariusz Deredas, Henryk Krawczyk
„NOWA METODA SYNTEZY 4-(INDOL-3-ILO)-3,4-DIHYDROKUMARYN”
1615−1625   Zbigniew Kamiński
"PODSUMOWANIE SESJI"

 

NASZE SUKCESY

KOMUNIKATY

MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY

WSPÓŁPRACUJEMY