Wikamp Fb

INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ

Czwartek, 30 czerwca 2016 – Sala Konferencyjna

godzina zespół prezentujący
915−925 Uroczyste otwarcie Sesji Zbigniew Kamiński
  • Przewodniczący sesji - Osman Achmatowicz
925−945 Zaproszeni Goście Ryszard Bodalski
Instytut Chemi Organicznej Politechniki Łódzkiej
"WSPOMNIENIE O PROFESORZE STEFANIE
JANKOWSKIM"
945−1015 Marek J. Potrzebowski
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk, 90-363 Łódź, Sienkiewicza 112.
"PEPTYDY – INTRYGUJĄCE OBIEKTY DO BADAŃ W CIELE STAŁYM"
1015−1045 Jolanta Pawłowska
Polpharma S.A. , ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański
„POLPHARMA – POLSKA INNOWACYJNA FIRMA FARMACEUTYCZNA”
1045−1100 przerwa  
  • Przewodniczący sesji - Osman Achmatowicz
1100−1120 Zaproszeni Goście Jacek F. Koszuk, Agnieszka Dziergowska, Anna Gajda, Krzysztof Huben, Rafał Jakubowski, Jacek Kędzia, Krzysztof Kierus, Jakub Modranka, Marlena Pięta, Tomasz Janecki
Instytut Chemii Organicznej, Politechnika Łódzka
„OPRACOWANIE INNOWACYJNEJ METODY SYNTEZY DAPAGLIFLOZIN’U”
1120−1135 Jacek Kędzia, Jacek F. Koszuk, Jakub Modranka, Marlena Pięta, Rafał Jakubowski, Tomasz Janecki
Instytut Chemii Organicznej, Politechnika Łódzka
„OPRACOWANIE INNOWACYJNEJ METODY
SYNTEZY DAPAGLIFLOZIN’U – SYNTEZA ZANIECZYSZCZENIA DPG-B”
1135−1155 Beata Kolesińska, Jadwiga Olejnik, Stefan Zawadzki, Anna Gzik, Justyna Frączyk, Joanna Katarzyńska, Agata Chaberska, Aleksandra Karska, Zbigniew J. Kamiński
Instytut Chemii Organicznej, Politechnika Łódzka
„OPRACOWANIE INNOWACYJNEJ METODY SYNTEZY BOCEPREVIRU”
1155−1210 Jacek Olczak
OncoArendi Therapeutics Sp. z o. o., ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa
„POTENCJALNE OBSZARY WSPÓŁPRACY POMIĘDZY INSTYTUTEM CHEMII ORGANICZNEJ A FIRMAMI SEKTORA BIOTECHNOLOGICZNEGO”
1210−1400 Obiad  
  • Przewodniczący sesji - Aleksandra Olma
1400−1415 prof. dr hab. Elżbiety Sochackiej Elżbieta Sochacka
"PREZENTACJA OSIĄGNIĘĆ ZESPOŁU"
1415−1425 Elżbieta Sochacka, Katarzyna Ebenryter-Olbińska
„ SYNTEZA I BADANIA KONFORMACYJNE WYBRANYCH NUKLEOZYDÓW PIRYMIDYNONÓW I TIOPIRYMIDYNONÓW”
1425−1435 Elżbieta Sochacka, Paulina Bartos, Barbara Nawrot
„BADANIA DESULFURACJI 2-TIOURYDYNY I JEJ 5 PODSTAWIONYCH POCHODNYCH W MODELOWYCH WARUNKACH KOMÓRKOWEGO STRESU OKSYDACYJNEGO”
1435−1455 Grażyna Leszczyńska, Karolina Bartosik, Klaudia Sadowska, Piotr Leonczak, Agnieszka Dziergowska, Andrzej Małkiewicz, Elżbieta Sochacka
„BIOLOGICZNA ROLA 5-PODSTAWIONYCH URYDYN I 2-TIOURYDYN ZLOKALIZOWANYCH W PIERWSZEJ POZYCJI ANTYKODONU tRNA”
1455−1510 Klaudia Sadowska, Radosław Bomba, Grażyna Leszczyńska, Barbara Nawrot, Elżbieta Sochacka
„CHEMICZNA SYNTEZA OLIGORYBONUKLEOTYDÓW MODYFIKOWANYCH S GERANYLO-2-TIOURYDYNĄ”
1510−1530 Karolina Bartosik, Grażyna Leszczyńska, Elżbieta Sochacka
„BADANIA NAD SYNTEZĄ FRAGMENTÓW RNA MODYFIKOWANYCH URYDYNAMI TYPU XNM5U”
1530−1550 Michał Matuszewski, Elżbieta Sochacka
„BADANIA NAD SYNTEZĄ I WPROWADZANIEM W ŁAŃCUCH OLIGONUKLEOTYDOWY CYKLICZNEJ POCHODNEJ N6-TREONYLOKARBAMOILOADENOZYNY I JEJ ANALOGÓW”
1550−1615 przerwa  
  • Przewodniczący sesji - Łukasz Albrecht
1615−1630 prof. dr hab. T. Gajda Tadeusz Gajda
"PREZENTACJA OSIĄGNIĘĆ ZESPOŁU"
1630−1640 Anna Gajda, Łukasz Janczewski, Marta Białkowska, Tadeusz Gajda
„SYNTEZA (1,1-DIETOKSYETYLO)-N-BOC-1-AMINOALKILOFOSFINIANÓW”
1640−1700 Łukasz Janczewski, Anna Gajda, Mateusz Psurski, Marta Świtalska, Joanna Wietrzyk, Józef Oleksyszyn, Tadeusz Gajda
„FOSFOROWE ANALOGI IZOTIOCYJANIANÓW – SYNTEZA I AKTYWNOŚĆ BIOLOGICZNA”
1700−1715 Katarzyna Błażewska
„α-FOSFONOKARBOKSYLANY JAKO INHIBITORY RAB GERANYLOGERANYLOTRANSFERAZY”
1715−1730 Łukasz Joachimiak, Łukasz Janczewski, Jarosław Ciekot, Janusz Boratyński, Katarzyna Błażewska
„ZASTOSOWANIE STRATEGII PROLEKOWEJ DLA WYBRANYCH α-FOSFONOKARBOKSYLANÓW”
1730−1745 Joanna Gmach, Katarzyna Błażewska
„SYNTEZA POTENCJALNYCH α- FOSFONOKARBOKSYLANOWYCH INHIBITORÓW  RGGT SFUNKCJONALIZOWANYCH GRUPĄ O CHARAKTERZE LIPOFILOWYM”
1745−1800 Damian Kusy, Katarzyna Błażewska
„SYNTEZA NOWYCH ANALOGÓW 3-IPEHPC SFUNKCJONALIZOWANYCH W PIERŚCIENIU HETEROCYKLICZNYM GRUPĄ METYLOWĄ LUB ATOMEM FLUOROWCA”

 

NASZE SUKCESY

KOMUNIKATY

MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY

WSPÓŁPRACUJEMY