Wikamp Fb

INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ

W dniach 30 czerwca – 1 lipca 2016 (czwartek, piątek) odbędzie się Sesja Sprawozdawcza Instytutu Chemii Organicznej PŁ. Pierwsza część sesji (30 czerwca, przed południem) dedykowana będzie pamięci prof. dr hab. inż. Stefana Jankowskiego, oraz związkom Instytutu z przemysłem, w szczególności nawiązanej przez prof. Jankowskiego współpracy z Zakładami Farmaceutycznymi Polpharma SA. Popołudnie 30-go czerwca i cały 1 lipiec przeznaczone są na sesję roboczą, w której występować będą pracownicy, doktoranci i ewentualnie dyplomanci naszego Instytutu.

 

 

Poniżej przedstawiam, uzgodnione z kierownikami zespołów, maksymalne czasy prezentacji (łącznie z dyskusją) dla poszczególnych grup badawczych.

Dr hab. Łukasz Albrecht 120 minut

Prof. Tadeusz Gajda 105 minut

Prof. Tomasz Janecki 90 minut

Prof. Zbigniew Kamiński (Dr hab. Beata Kolesińska) 100 minut

Prof. Henryk Krawczyk 30 minut

Prof. Aleksandra Olma 30 minut

Prof. Elżbieta Sochacka 120 minut

 

Podział przydzielonego dla grup badawczych czasu i kolejność wystąpień jest całkowicie dowolna a decyzja należy do kierownika grupy. Prosiłbym tylko aby w pierwszym wystąpieniu każdej grupy znalazła się informacja o tematyce badawczej grupy, składzie grupy, nominacjach profesorskich, habilitacjach i doktoratach, obronach prac magisterskich i inżynierskich, dorobku naukowym, grantach, stażach zagranicznych, zakupionej aparaturze i innych osiągnięciach zespołu.

NASZE SUKCESY

KOMUNIKATY

MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY

WSPÓŁPRACUJEMY