INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ

Szablon abstraktu dostępny na stronie http://www.chorg.p.lodz.pl/files/Sesja/szablon.doc

Abstrakt powinien posiadać następujące formatowanie:

 • Jedna strona rozmiaru A5
 • Marginesy: lewy i prawy 2 cm, górny 1,5cm, dolny 2,5cm
 • Nagłówek 1cm, stopka 1,25 cm
 • Tytuł: czcionka Times New Roman, 12pt pogrubiona, wersaliki, wyrównanie do środka, odstęp po tytule 12pt
 • Autorzy: czcionka Times New Roman, 10pt pogrubiona, wyrównanie do środka, najpierw imię później nazwisko. Osoba prezentująca podkreślona. Odstęp po autorach 12pt
 • Afiliacja: czcionka Times New Roman, 9pt pogrubiona i kursywa, wyrównanie do środka
 • Jedna linia pusta przed tekstem głównym
 • Tekst główny: czcionka Times New Roman, 10pt, justowanie. Styl odnośników do literatury taki jak w czasopiśmie „Helvetica Chimica Acta”[1]
 • W całym abstrakcie odstępy między literami 100%, normalne
 • Interlinia pojedyncza
 • Dopuszczane formaty: .doc, .docx, .rtf, .ods


Wszystkie odstępstwa od podanych zasad zostaną anulowane lub spowodują odesłanie abstraktu do poprawy. W przypadku abstraktów przekraczających jedną stronę wydrukowana będzie tylko pierwsza strona. Na jedno wystąpienie przypada tylko jeden abstrakt.

 

[1] J. V. Schreiber, D. Seebach, Helv. Chim. Acta 2000, 83, 3139.