INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ

1 kwietnia 2016

W imieniu organizatorów zapraszamy Państwa do udziału w tegorocznej Sesji Sprawozdawczej Instytutu Chemii Organicznej.

Strona poświęcona tegorocznej Sesji Sprawozdawczej: http://www.chorg.p.lodz.pl/index.php/nauka-i-badania/sesja

 

Wieloletnią tradycją Instytutu Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego PŁ są odbywające się co dwa lata Sesje Naukowe, będące podsumowaniem dorobku naukowego pracowników i doktorantów. Na sesji przedstawione zostaną najnowsze wyniki prac prowadzonych w grupach badawczych Instytutu, poprzedzone prezentowanymi przez kierowników zespołów, najważniejszymi osiągnięciami i planami naukowymi.

 

Tegoroczna sesja będzie dedykowana zmarłemu 17 stycznia 2015 roku prof. dr hab. inż. Stefanowi Jankowskiemu, wieloletniemu Dyrektorowi Instytutu oraz Dziekanowi Wydziału Chemicznego. Część sesji będzie poświęcona związkom Instytutu z przemysłem, w szczególności nawiązanej przez prof. Jankowskiego współpracy z Zakładami Farmaceutycznymi Polpharma SA.

 

Obrady odbędą się w dniach 30.06-01.07 2016 roku w Sali Konferencyjnej Wydziału Chemicznego. W Sesji Sprawozdawczej biorą udział wszyscy pracownicy oraz doktoranci Instytutu Chemii Organicznej. Organizatorzy serdecznie zapraszają emerytowanych pracowników, absolwentów studium doktoranckiego, dyplomantów oraz wszystkich zainteresowanych.