INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ

8 kwietnia 2016

W dniach 25-26 kwietnia 2016 odbędzie się w Łodzi międzynarodowa konferencja "Chemical Probes: Exploring Avenues for Protein Investigation". Miejscem spotkania będzie sala konferencyjna Hotelu Focus (ul. Łąkowa 23/25). Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w obradach proszeni są o kontakt mailowy z dr inż. Katarzyną Błażewską ().

Zapraszamy na stronę internetową poświęconą konferencji: http://www.chorg.p.lodz.pl/index.php/nauka-i-badania/konferencja-cp

1 kwietnia 2016

W imieniu organizatorów zapraszamy Państwa do udziału w tegorocznej Sesji Sprawozdawczej Instytutu Chemii Organicznej.

Strona poświęcona tegorocznej Sesji Sprawozdawczej: http://www.chorg.p.lodz.pl/index.php/nauka-i-badania/sesja

 

Wieloletnią tradycją Instytutu Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego PŁ są odbywające się co dwa lata Sesje Naukowe, będące podsumowaniem dorobku naukowego pracowników i doktorantów. Na sesji przedstawione zostaną najnowsze wyniki prac prowadzonych w grupach badawczych Instytutu, poprzedzone prezentowanymi przez kierowników zespołów, najważniejszymi osiągnięciami i planami naukowymi.